Socialinių technologijų fakulteto prodekanė

Publikacijos

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

VADOVĖLIAI
 1. Diržytė, Aistė; Sondaitė, Jolanta; Norvilė, Natalija; Čėsnienė, Ilona; Justickis, Viktoras; Raižienė, Saulė; Mažeikienė, Aistė; Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Verslo psichologija : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 233 p. : lent. ISBN 9789955193630. [M.kr. 06S]

STRAIPSNIAI

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI)  duomenų bazėje

 1. Žukauskienė, Rita; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana; Kratavičienė, Rima. Evaluating behavioral and emotional problems with the Child Behavior Checklist and Youth Self-Report scales: cross-informant and longitudinal associations // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40 (2), p. 169-177. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Index Copernicus; MEDLINE; DOAJ] [M.kr. 06S]

Straipsniai leidiniuose su tarptautine redkolegija ISI DB

 1. Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Beyers, Wim; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Is news media related to civic engagement? The effects of interest in and discussions about the news media on current and future civic engagement of adolescents // Journal of adolescence. London : Elsevier Science. ISSN 0140-1971. 2012, vol. 35, iss. 3, p. 587-597. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); MEDLINE; PubMed]. [IF: 1,882 (2012)] [M.kr. 06S]
 2. Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of career competencies on subjective well-being // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences – WCES 2013, p. 2736-2740. [Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr. 03S, 06S]
 3. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. School burnout and subjective well-being: evidence from cross-lagged relations in a 1-year longitudinal sample // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences – WCES 2013, p. 3254-3258. [Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr. 06S]
 4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The individual developmental trajectories of participation in school activities in adolescence // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 116: 5th World conference on Educational sciences – WCES 2013, p. 2731-2735. [Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr. 06S]

Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje ISI  Proceedings duomenų bazėje

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskiate Valickiene, R.]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, R.]. The Role of perceived support from parents, teachers, and peers on adolescents’ volunteering // The 12th biennial conferences of the European Association for Research on Adolescence : Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010 / editor Rita Zukauskiene. Pianoro : Medimond, 2010. ISBN 9788875875855. P. 179-181. [M.kr. 06S]

Straipsniai leidiniuose su tarptautine redkolegija konferencijos medžiagoje ISI Proceedings DB

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout // Procedia – social and behavioral sciences : 3rd world conference on educational sciences – 2011. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2011, vol. 15, p. 637-641. [PubMed; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index; Scopus] [M.kr. 06S]

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Valickas, Andrius. Psichologiniai viešųjų ryšių aspektai // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2006, Nr. 5(1), p. 72-78. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts] [M.kr. 06S]
 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Valickas, Andrius; Sinkievič, Beata. Darbuotojų ketinimo keisti darbą ir pasitenkinimo darbu sąsajos Lietuvoje // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(2), p. 115-123. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier] [M.kr. 06S]
 3. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 71-80. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier] [M.kr. 06S]
 4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Raižienė, Saulė; Žukauskienė, Rita. Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 114-121 : lent. [SocINDEX with Full Text (EBSCO sąrašas); Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas)] [M.kr. 06S]
 5. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescent pro-social engagement // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(1), p. 128-137. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]
 6. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Dalyvavimo mokyklos veikloje raidos trajektorijos vėlyvojoje paauglystėje // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 197-208. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]
 7. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Numatomas socialinis dalyvavimas vėlyvojoje paauglystėje: yra viena ar kelios raidos trajektorijos? // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 163-174. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

Straipsniai leidiniuose su tarptautine redkolegija, įtrauktuose į tarptautines DB

 1. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Valickiene, Rasa]. Voters’ personality traits, satisfaction with life and political party preference in Lithuania // 4th ecpr general conference, Pisa, Italy 6-8 September 2007. Pisa : European consortium for political research, 2007. p. 1-13. [ECPR] [M.kr. 06S]
 2. Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students // International journal of psychological studies. Toronto : Canadian Center of Science and Education. ISSN 1918-7211. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 68-78. [DOAJ; ProQuest] [M.kr. 06S]

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Psichologinės paauglių problemos ir konsultavimas // Vaikų psichologinis konsultavimas / Valstybinis psichikos sveikatos centras ; sudaryt. R. Giedrienė, J. Grudzinskas, G. Navaitis. Vilnius : Presvika, 1999. ISBN 9955424117. p. 31-48. [M.kr. 06S]
 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Voters versus non-voters: do they differ in personality traits, psychological adjustment and personal values? // Tarp krypčių ir disciplinų : V jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. / Sudaryt.: I. Salialionė, T. Lazdauskas. Vilnius : VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. ISBN 9789955636076. p. 95-102. [M.kr. 06S]

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos konferencijų medžiagoje

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Parental rearing practices in male delinquent adolescents versus controls // II pasaulio lietuvių psichologų konferencija, 2004 m. rugsėjo 18-19 d, Vilnius : konferencijos medžiaga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. ISBN 998619671X. p. 85-86. [M.kr. 06S]
 2. Jusienė, Roma; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Subjektyvaus laimingumo bei pasitenkinimo santykiais ir veikla ryšys su asmenybės savybėmis, savigarba, gimimo eiliškumu ir demografiniais duomenimis // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija / Vilniaus universitetas ; Lietuvos psichologų sąjunga. 2006 m. birželio 21-30 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 119-121. [M.kr. 06S]
 3. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui i bendruomeninę veiklą // IV pasaulio lietuvių psichologų konferencija : 2009 m. liepos 2-4 d, Vilnius, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955422532. p. 156-162 : iliustr. [M.kr. 06S]
 4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Prosocialus aktyvumas paauglystėje : koks lyties ir amžiaus vaidmuo? // Psichologijos tyrimai : klausimai ir atsakymai : VIII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija : konferencijos medžiaga. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634546. P. 71-78. [M.kr. 06S]

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Jusienė, Roma; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Birth order effects on personality traits, self-esteem and subjective well-being // Baltic psychology in global context: where do we stand?: proceedings VII international Baltic psychology conference, Riga, Latvia, June 15-17, 2006. Riga : University of Latvia, 2006. ISBN 998478391X. p. 33-34. [M.kr. 06S]
 2. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, R.]; Malinauskienė, Oksana. The role of school atmosphere on civic commitments and political interest (Poster) // Annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), July 9th-12th 2008, Paris, France : [elektroninis išeklius]. Paris : ISPP, 2008. p. 126. [MLA] [M.kr. 06S]
 3. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Voters personality profiles and political choice Lithuanian case // 20th meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), July 13-17, 2008, Würzburg, Germany : [elektroninis išteklius]. Würzburg : ISSBD, 2008. p. 1. [M.kr. 06S]
 4. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. First time voters personality profiles : Lithuanian case // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 14-15. [M.kr. 06S]
 5. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Role of religion on psychological adjustment and personal values of Lithuania // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 49. [M.kr. 06S]
 6. Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Prevalence and Forms of Cyberbullying and its Correlates // 19th Conference of the European Associacion of Psychology and Law (EAPL), Sorrento, Italy, 2-5 September 2009. Sorento : European Association of Psychology and Law, 2009. p. 174.
 7. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. The School context role on adolescents’ school engagement // XIVth European conference on developmental psychology : August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris university. Vilnius : Advertising company Made in LT, 2009. ISBN 9786099509808. p. [1]. [M.kr. 06S]
 8. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Cyberbullying by adolescents: a preliminary assessment in Lithuania sample // The good, the bad and the challenging. The user and the future of information and communication technologies : conference proceedings : COST action 298 “Participation in the broadband society” : Copenhagen, Denmark, 13-15 May 2009 [elektroninis išteklius]. Ljubljana : University of Ljubljana, 2009. p. 1-29 : iliustr, lent. [M.kr. 06S]
 9. Raižienė, Saulė; Laurynaitė, Inga; Žukauskienė, Rita; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Victimization via internet : what do we know about the victims? // Cyberbullying: definition and measurement : abstract book : COST action ISO801 workshop : August 22-23, 2009, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. ISBN 9789955191353. p. 38-39. [M.kr. 06S]
 10. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Mokyklos perdegimo sindromas : ar atmosfera mokykloje yra svarbi ? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 37-38. [M.kr. 06S]
 11. Žukauskienė, Rita; Erentaitė, Rasa; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Emocinio intelekto, savęs vertinimo ir saviveiksmingumo įtaka prognozuojant ryšį tarp tėvų emocinės šilumos ir pasitenkinimo gyvenimu paauglystėje // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 39-40. [M.kr. 06S]
 12. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on engagement in school activities // 15th European Conference in Developmental Psychology : 23-27 August 2011 – Bergen – Norway [elektroninis išteklius] / University of Bergan, European Society for development psychology. – 1 elektron. opt. diskas. Bergen : Kongress and Kultur, 2011. p. 1. [M.kr. 06S]
 13. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. Participation in school activities during four year period in late adolescence // EARA 2012 : 13th biennial conference of the European Association for research on adolescence : abstracts : 29/8-1/9 2012 : Island of Spetses, Greece [elektroninis išteklius] / Department of Psychology. University of Athens. Island of Spetses, 2012. P. 222. [M.kr. 06S]
 14. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The individual developmental trajectories of participation in school activities in adolescence // WCES 2013 : 5th world conference on educational sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy [elektroninis išteklius]. Rome, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]
 15. Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of career competencies on subjective well-being // WCES 2013 : 5th world conference on educational sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy [elektroninis išteklius]. Rome, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]
 16. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. School burnout and subjective well-being : evidence from cross-lagged relations in a 1-year longitudinal sample // WCES 2013 : 5th world conference on educational sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy [elektroninis išteklius]. Rome, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]
 17. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Gabrialavičiūtė, Ingrida. The role of school context on subjective well-being in adolescence // ECP 2013 : the 13th European Congress of psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July 2013 : final program. Stockholm, 2013. P. 1. [M.kr. 06S]

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskiate Valickiene, R.]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, R.]. The role of perceived support from parents, teachers, and peers on adolescents’ volunteering // The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. P. 1. [M.kr. 06S]
 2. Erentaitė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. Direct and Mediated Effects of School and Family Contexts on Social Tolerance Among Youth // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1. [M.kr. 06S]
 3. Žukauskienė, Rita; Erentaitė, Rasa; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. The Effect of Personality Traits and Values on Emerging Adults Community-Based Activities // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1. [M.kr. 06S]
 4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė. The role of perceived support from parents, teachers, and peers on adolescents volunteering // 33rd annual scientific meeting, July 7-10, 2010 San Francisco, California, USA. San Francisco : International Society of Political Psychology. P. 1. [M.kr. 06S]
 5. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė. Voting for the First Time : What are the Personal Characteristics of Young Voters and Non-Voters? // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1. [M.kr. 06S]
 6. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita. The Role of perceived support from parents, teacher, and peer on volunteering // ISSBD 21th biennial international congress [elektroninis išteklius]: July 18-22, 2010, Lusaka / The International society for the study of behavioural development. – 1 elektron. opt. diskas. Lusaka : University of Zambia, 2010. p. 1. [M.kr. 06S]
 7. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]. Prosocialus aktyvumas paauglystėje: koks lyties ir amžiaus vaidmuo? // Psichologijos tyrimai : klausimai ir atsakymai : VIII jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija : konferencijos medžiaga. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634546. P. 6. [M.kr. 06S]
 8. Žukaitytė, Simona; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Ar patyrę ir nepatyrę elektronines patyčias Lietuvos paaugliai skiriasi pagal suvokiamą saviveiksmingumą? // Safe сhildhood in a global world : international conference, 2011 October 6 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris universitetas, 2011. P. 1. [M.kr. 06S]
 9. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on future social activity // Annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP) July 9th – 12th, 2011 [elektroninis išteklius]. İstanbul : ISPP, 2011. P. 1. [M.kr. 06S]
 10. Žukauskienė, Rita; Erentaitė, Rasa; Malinauskienė, Oksana; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem mediate between perceived emotional warmth and life satisfaction in emerging adulthood // 5th conference on emerging adulthood : October 26-28, 2011, Providence, Rhode Island [elektroninis išteklius]. Providence : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2011. P. 1. [M.kr. 06S]
 11. Nedzveckas, Kęstutis; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Asmeninių interesų vaidmuo karjeros adaptabilumui // Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012. D. 1 : konferencijos pranešimų santraukos / Lietuvos mokslo taryba. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786603. P. 27-28. [M.kr. 06S]
 12. Nedzveckas, Kęstutis; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Studentų miego kokybės veiksniai ir sąsajos su subjektyvia gerove // Studentų mokslinė praktika 2012 : konferencijos pranešimų santraukos. D. 1. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786788. P. 48-52. [M.kr. 06S]
 13. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]. Adolescents’ participation in school activities : results from longitudinal study in Lithuanian sample // 4th world conference on educational sciences : 02-05 February 2012, Barcelona – Spain [elektroninis išteklius]. Barcelona, 2012. P. 1. [M.kr. 06S]
 14. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Changes in adolescents’ participation in voluntary activities over four-year period // ISSBD 2012 : abstract book. 22nd biennial meeting, July 8-12, 2012. [elektroninis išteklius] / University of Alberta. Edmonton : International Society for the Study of Behavioural Development, 2012. P. 213. [M.kr. 06S]
 15. Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. The role of career development competencies on occupational identity construction in public sector // ISSBD 2012 : abstract book. 22nd biennial meeting, July 8-12, 2012. [elektroninis išteklius] / University of Alberta. Edmonton : International Society for the Study of Behavioural Development, 2012. P. 322-323. [M.kr. 06S]

Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 1. Čėsnienė, Ilona; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Kalbos raida ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-03-19, p. 1-4. [M.kr. 06S]
 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Skėrytė Kazlauskienė, Monika. Kas yra kūrybiškumas ir kaip jį skatinti? // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-11-23, P. 1-4. [M.kr. 06S]
 3. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Čėsnienė, Ilona. Pinigai, prekės kaina ir pelnas mažųjų akimis // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-11-04, P. 1-4. [M.kr. 06S]
 4. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Garckija, Renata. Kova už vietą po saule: vaikų varžybos dėl tėvų dėmesio // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-11-19, P. 1-3. [M.kr. 06S]
 5. Giedraitytė, Marija; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Vaiko ir tėvų komunikacija // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-11-30, P. 1-3. [M.kr. 06S]
 6. <vėluojanti> Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Supratimo apie darbą, profesijas ir karjerą raida ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-12-23, p. 1-4. [M.kr. 06S]
 7. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Reklamos supratimas ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-01-18, p. 1-5. [M.kr. 06S]
 8. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Pagrindiniai ikimokyklinuko raidos aspektai // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-01-21, p. 1-5. [M.kr. 06S]
 9. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Karjeros sėkmės veiksniai ikimokykliniame amžiuje // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-04-15, p. 1-3. [M.kr. 06S]
 10. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių ir standartų // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011-02-21, p. 1-3. [M.kr. 06S]
 11. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Kas trukdo ugdyti vaiko kūrybingumą ir kaip ugdyti kūrybingas individualybes? // Žvirblių takas : leidinys vaikams. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 1392-1037. 2013, Nr. 4, p. 11-13. [M.kr. 06S]

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa (aut., disert.). Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje = Prosocial behaviour in adolescence: its development and relation to attachment to school, teacher support and open classroom climate for discussions : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Rasa Pilkauskaitė Valickienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 48 p. : lent. [M.kr. 06S]
 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa (aut., disert.). Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Rasa Pilkauskaitė Valickienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 141 p. : lent. ISBN 9789955194033. [M.kr. 06S]