Socialinių technologijų fakulteto prodekanė

Metodinė medžiaga

Visų skaitomų paskaitų skaidrės ir papildoma medžiaga pateikiama Moodle aplinkoje