Socialinių technologijų fakulteto prodekanė

Kontaktai

Socialinių technologijų fakultetas,

Mykolo Romerio universitetas,

Ateities g. 20 – 241 kab.,

Vilnius, LT-08303.

Tel.: (370 5) 2714613.

El. paštas: rvalick@mruni.eu

Priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.00-16.00